Oferta

Usługi księgowe
  • prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe),
  • sporządzenie sprawozdań finansowych, statystycznych,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
  • prowadzenie ewidencji i rozliczenie majątku trwałego oraz inwestycji.
Obsługa kadrowa, płacowa, ZUS
  • przygotowywanie i kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę,
  • sporządzenie rocznych deklaracji PIT, miesięcznych raportów ZUS,
  • przygotowujemy / weryfikujemy umowy cywilno-prawne ze zleceniobiorcami, sporządzamy rachunki rozliczeniowe wynagrodzeń zleceniobiorców.
Rozliczenia podatkowe
  • CIT, PIT, PCC/IFT,
  • sporządzenie dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • prowadzenie ewidencji podatku ryczałtowego,
  • VAT w obrocie: krajowym, UE, poza UE (import, eksport, uproszczona procedura w imporcie),
  • pliki VAT JPK,
  • najem krótkoterminowy (specyfika branżowa w zakresie VAT i rozliczeń operatora),
  • usługi turystyczne (specyfika branżowa w zakresie VAT/ marża).
  • podatki lokalne.
Pozostałe usługi branżowe
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych podatnika,
  • doradztwo z zakresie rozliczeń przychodów / dochodu z najmu krótkoterminowego.
rozliczenia przychodu

Wysokiej jakości obsługa przedsiębiorstw w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych.