Oferta

Usługi księgowe
 • prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe),
 • sporządzenie sprawozdań finansowych, statystycznych,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji i rozliczenie majątku trwałego oraz inwestycji.
Obsługa kadrowa, płacowa, ZUS
 • przygotowywanie i kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę,
 • sporządzenie rocznych deklaracji PIT, miesięcznych raportów ZUS,
 • przygotowujemy / weryfikujemy umowy cywilno-prawne ze zleceniobiorcami, sporządzamy rachunki rozliczeniowe wynagrodzeń zleceniobiorców.
Rozliczenia podatkowe
 • CIT, PIT, PCC/IFT,
 • sporządzenie dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • prowadzenie ewidencji podatku ryczałtowego,
 • VAT w obrocie: krajowym, UE, poza UE (import, eksport, uproszczona procedura w imporcie),
 • pliki VAT JPK,
 • najem krótkoterminowy (specyfika branżowa w zakresie VAT i rozliczeń operatora),
 • usługi turystyczne (specyfika branżowa w zakresie VAT/ marża).
 • podatki lokalne.
Pozostałe usługi branżowe
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych podatnika,
 • doradztwo z zakresie rozliczeń przychodów / dochodu z najmu krótkoterminowego.
rozliczenia przychodu

Wysokiej jakości obsługa przedsiębiorstw w zakresie księgowości i rozliczeń podatkowych.