Cennik

Ceny za usługi każdorazowo są negocjowane indywidualnie z klientem na podstawie uzgodnionego zakresu prac. Wyznacznikami wysokości opłat są:

  • rodzaj ewidencji księgowej,
  • specyfika działalności przedsiębiorstwa, rodzaj i ilość zagadnień (zdarzeń gospodarczych),
  • ilość dokumentów (średniomiesięczna),
  • stan zatrudnienia.

Ceny minimalne netto  za standardowe usługi kształtują się następująco:

Pełna księgowość (księgi handlowe) Od 1000 zł/mies. (plus jednomiesięczne wynagrodzenie za sprawozdanie finansowe)
Podatkowa książka przychodów i rozchodów Od 250 zł
Ewidencja podatku ryczałtowegoOd 200 zł
Ewidencje VAT, pliki JPK VAT50 zł rejestr
Ewidencje VAT transakcji unijnych, import, eksport50 zł rejestr
Ewidencja, amortyzacja środków trwałych NWiP, do 20 pozycji100 zł
Obsługa kadrowo – płacowa pracowników50 zł za pracownika
Obsługa płacowa zleceniobiorców ( umowy zlecenia, o dzieło)40 zł za zleceniobiorcę bez obowiązku ZUS, 50 zł z obowiązkiem ZUS)
Konsultacje, prace dodatkowe płatne w zależności od problemu
- korespondencja wyjaśniająca z urzędem skarbowym, pisma, wnioski o interpretacje przepisów prawa podatkowego50 zł/ godzina
- pomoc w postępowaniu podatkowym, przygotowanie dokumentacji, obsługa kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, odwołania, podania,
- obsługa czynności kontrolnych przy zwrocie VAT
70 zł/ godzina
- przygotowanie, redagowanie, sporządzanie umów z zakresu Kodeksu CywilnegoOd 100 zł

Prowadzenie ewidencji i rozliczenie majątku trwałego oraz inwestycji.